Våre simulatorer er solgt til Racing performance Center i Vestby.  www.rpc.as